Digte


0Likes
0Comments
196Views
AA

1. vejene

Veje skildre og bugter sig

Der er sat skilte op som skal hjælpe dig

Der er skilte der siger drej

Og der er Skilte der siger kør en anden vej!

Livet er en vej,

For både dig og mig

Men det er svært at finde vej

Især nå alle peger en forskellige vej til dig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...