Fra venskab til kærlighed

Anastasia er 18 år og bor i LA i sin villa ud til vandet, hendes nabo er Louis Tomlinson og Harry Styles, og de er skide gode venner og laver en hel masse ting sammen men da Louis spørger Anastasia om noget helt fantastisk bliver hun elle vild og se hvad der ellers sker i denne historie ;)

0Likes
0Comments
467Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...