Dead Fish go with The Flow

Dette er mit bidrag til drømme-konkurrencen (valgmulighed 3).
Jeg har lige smedet et digt sammen, og det vil selvfølgelig blive rettet op til afslutningen af konkurrencen, eftersom digtet har brug for finpudsning.

1Likes
0Comments
333Views
AA

1. Dead Fish go with The Flow

Only dead fish go with the flow,
you are a circus show.

 

You follow the pack
it makes me laugh.

 

Think for yourself
it will make a beautiful hell.

 

The old was loud!
The new is save and sound.

 

Kiss the bones
it will break your homes.

 

Only dead fish go with the flow,
you are a circus show.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...