Den sjæl jeg elsker

Denne kærlighedsnovelle handler om David og Klara, som er to teenagers der mødes til en fælles vens konfirmation. De bliver næsten med det samme forelskede og begynder at se hinanden i smug. En dag får David modet til at kysse Klara og derfra begynder deres historie sammen. I mange år udvikler deres forhold sig, men en aften slutter det brat.

0Likes
0Comments
317Views
AA

1. Kapitel 1 - Livet startede

Kære Klara

Hvor mange år siden er det nu? Jeg tænker stadig på dig. Jeg har gjort det du bad om… Jeg har fundet en ny. Hun er dejlig, men hun er ikke dig, hun kan ikke erstatte dig. Men hun gør mig glad. Hun lyser lidt på min vej. Efter noget tid kan det være hun lyser kraftigere. Jeg overvejer at skrive historien ned. Vores historie. Den lange fantastiske vej, vi to gik ned ad sammen. Den jeg ikke kan finde tilbage på, men kun har minder fra nu.

Hvordan ville jeg overhovedet starte sådan en historie? Det er nærmest min livshistorie, da du var mit liv.

Jeg burde prøve. Mit navn vil alligevel snart være glemt, og menneskets historie vil fortsætte.

Når… ​Mit liv startede den dag mødte dig.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...