Her Beautiful Nightmare

Ano ang gagawin mo kung ang simple at tahimik mong buhay ay biglang nagbago? Paano, kung sa isang iglap fiancee mo pala yung taong kinaiinisan mo? At, paano mo tatanggapin ang katotohanang namuhay ka ng naghihirap samantalang ang totoo nyan isa ka sa dapat ay tinatawag na KAMAHALAN? magulo ba? Please read para klaro na! :D

Please Vote and leave some comments.


Written by happychenny

ALL RIGHTS RESERVED @ 2013

1Likes
0Comments
2179Views
AA

1. Introduction

Paano kung--

Gigising ka isang araw na inilipat ka ng magulang mo sa school na puro Royal Blood ang nag-aaral without any information kung paano yun nangyari gayong hindi ka naman Royal Blood?

Kung paanong sa isang iglap ang SIMPLE mong buhay ay biglang naging magulo dahil sa mga strangers na nakapalibot sayo?

 Kung paanong sa isang iglap malalaman mo kung bakit ka lumaki ng wala ang papa mo , at  kung ano ang ipinangbubuhay sayo ng ina mo kung wala naman syang trabaho.

 At ang pinakamalupet?

Kung paanong isang araw, nagkaroon ka ng isang fiancee na ubod ng gwapo. Did I say Gwapo? No scratch that!

 Isang taong ubod at saksakan ng sama ng ugali na tila ipanaglihi sa sama ng loob.

Kung ganun ang definitions nyo saordinaryo, sige sabihin na nating Ordinaryo ang buhay ko. (INSERT SARCASAM HERE!)

 Aish!

Nananaginip ba ako. If yes, this isn't a dream at all but--

A Nightmare.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...