Beccas digte og tanker

Her skriver jeg efterhånden, de digter som jeg lukker ud.
Indtil videre er de ikke å avancerede, men mere det, jeg lige har på hjerte.

Skriv endelig hvad i synes :)

0Likes
0Comments
569Views
AA

2. Nummer 2.

Jeg har meget på sinde

Føler at jeg famler i blinde

Tanker bliver fler' og fler'

Mit hoved kan snart ik rumme mer'

 

Jeg føler mig alene og forladt,

For ofte til sidesat

Tårerne falder uden stop

Jeg ville ønske det holdt op.

 

Jeg føler mig som et forbandet nummer.

Det gør at vreden i mig skummer.

Jeg føler mig aldrig god nok

Det kommet tit som et chok

 

Når jeg er med flere venner

Det er som om de mig ikke kender

Men når vi er på tomandshånd

Har vi det helt specielle venskabsbånd

 

Det er de tanker min hjerne tænker

Jeg prøver tit at slippe de lænker

Jeg bliver deprimeret og sårbar

Aggressiv, træt og uklar

 

Men nu håber jeg at i forstår

Hvad der i mit sind foregår.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...