Beccas digte og tanker

Her skriver jeg efterhånden, de digter som jeg lukker ud.
Indtil videre er de ikke å avancerede, men mere det, jeg lige har på hjerte.

Skriv endelig hvad i synes :)

0Likes
0Comments
559Views
AA

3. Det sidste farvel

Du tror at du er blevet, åh, så sej!
Men det eneste du er, er virkelig fej.
Du dropper dine gamle venner

Du er den jeg ikke kender.

Tror du at du er så smart?

Eller er det mig, der er sart?

Jeg støttet dig igennem alt,

Hvad fanden har jeg gjort galt?

 

Jeg har altid svaret ærligt
Som om det var noget særligt

Jeg elskede dit morsomme venskab

Det endte dog med mit tab.

 

Jeg kan ikke klare mer'

Af det lort hist og her.

Legen startede rigtig fedt
Men den endte temmelig ledt.

 

For en gangs skyld siger jeg farvel

Du må passe godt på dig selv

Jeg bevarer de gode minder

Dem jeg ikke længere finder.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...