Beccas digte og tanker

Her skriver jeg efterhånden, de digter som jeg lukker ud.
Indtil videre er de ikke å avancerede, men mere det, jeg lige har på hjerte.

Skriv endelig hvad i synes :)

0Likes
0Comments
550Views
AA

1. Venner <3

De sidste år har ændret mig

Det var aldrig sket uden dig.

Og som tiden er gået

har jeg nu forstået

Det er en gave, jeg har fået.

 

Jeg har fået mange nye venner

De har givet mig mange gode minder

Vi har altid hinandens ryg

Sådan føler jeg mig tryg

Vi står sammen, som et styk'.

 

Men når vi nu har sagt farvel

Gir det måske lidt sig selv

Intet af det bliver som før

Det ved jeg at det aldrig gør

Bare vores venskab ikke dør

 

Men jeg kan ikke stoppe her.

Før jeg har sagt at jeg elsker jer.

I er mine bedste venner.

Nu ved jeg hvem jeg kender

Og håber at det aldrig ender.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...