Pigen Foran I Klassen

Pigen foran i klassen som jeg kun så smile. alt var ikke hvad det så ud til.

2Likes
2Comments
257Views
AA

1. Chapter 1

Der er en pige foran i min klasse

 

som jeg altid ser smile, uanset hvad der sker.

 

når noget er galt

 

prøver hun at fixe det

 

hvordan kan en så perfekt?

 

føle sig som luft.

 

når hun skær i huden og smiler

 

når hun tænder tændstikken

 

og skriger inden i af smerte.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...