Uk bå


1Likes
2Comments
448Views
AA

3. 3- Turen

Jeg ønsker å gå en tur, så jeg gjorde. Jeg fant en benk å sitte på og satte seg. Plutselig begynte det å regne, og jeg var snart våt. Fuck.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...