Uk bå


1Likes
2Comments
449Views
AA

2. 2- Jeg Ska Til Fest

Jeg trenger å feste med Abdullah i kveld. men min mor sa til meg i morges at jeg skulle dø i morgen klokken 12 på kvelden, så jeg er veldig redd. "faen ut av huset mitt," min mor ringte fra kjelleren. "ellers vil jeg spise deg !!"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...