Uk bå


1Likes
2Comments
439Views
AA

1. 1- Mor Er Ond

Jeg våknet opp fra min herlig søvn. min mor skrek til meg "du dør i morgen klokken 12:00 om natten"

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...