Fanget


1Likes
1Comments
252Views

2. fanget

Det nyttede ikke noget.Jeg kunne ikke komme ud,jeg var fanget.Jeg vidste at jeg burde havde været hurtigere til at komme ud.Men det var for sent.Jeg kunne høre en stemme den lød fjern "kom kom med os" jeg lyttede efter det lød som om der var flere.De kom tættere på,jeg kunne mærke mit hjerte banke. Det bankede hurtigere en det nogen sinde havde banket før.Stemmerne kom tættere og tættere på. De sagde hele tiden det samme "kom med os" det lyd som en mørk og klam hvisken. De var nu helt tæt på,jeg prøvede at flygte men det nyttede ikke noget.Alt blev pludselig sort jeg sank dybere og dybere ned...................min sjæl blev sort.........

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...