intet og alt

vv

1Likes
0Comments
638Views

2. alt

 jeg ville ønske at vi kunne ønske at vi kunne gå i de regnfulde træer. i sutsko med synlige tær. spise rosenblade på   mit broderet gardin. kysse hinanden fuld af oxygen, male vores tunge lilla og glemme vores tasker på humlebæk   station-

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...