Không đề số 1

Anh - phong độ ga lăng cực tâm lý
Vợ anh - trưởng nhân sự cho công ty nhật, thu nhập cao
Người tình - giàu có, tuyệt đối là xinh đẹp với tình yêu bất diệt
Trợ lý - trở thành thạc sĩ chương trình nước ngoài năm 25 tuổi,...
người thứ n khác nữa... trao lòng thương anh

0Likes
0Comments
141Views
AA

1. Cuộc gọi giữ đêm khuya cuối năm

Alo, có đó không mi

Ừm, chưa ngủ hà... nói đi

Tao muốn làm mẹ đơn thân..

Con hâm, SG nóng quá chạm luôn rồi à

Không

im lặng

ơi mày...

ừ, nói rõ tao nghe

Một tháng rồi, t rối quá không biết làm sao

im lặng

im lặng

m nói đột ngột quá, cho t một ngày tĩnh tâm, giờ nhắm mắt ngủ đi, mai t gọi

.....

Vùng chăn dậy phi qua phòng mẹ nghe tiếng thở đều đều, ba ngáy o o, cầm điện thoại mới sực nhận ra mới 2 giờ sáng. Đành ôm một bụng tại sao, làm gì bây giờ, khuyên thế nào... trời ơi... trằn trọc đến sáng.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...