oasis and alure of the seas

ny

0Likes
0Comments
466Views
AA

2. oasis og allure of the seas

Oasis of the seas er verdens største krydstogskib. Oasis har 18 etager. Oasis of the seas har 31 pool´s. oasis of the seas har en karrusel og 2 biografer og 1 teater og 40 restauranter. længde 360 meter. tonnage eer 222.900. er registered i bahamas. pasaser 5408. besætning er 2164. oasis of the seas er bygget i 2009. nummer over kabinerne totalt er  2704. udvendige kahytter med balkoner 1956.. kahytter med havudsigt 2210. inde sidende kabiner 494. Indvendige kahytter for handicappede 46. det er et sejt skib. oasis of the seas har en søster. allure of the seas. oasis og allure of the seas har et vand teater. og 40 danse klubber. og 50 barer. jeg syntes at allure og oasis of the seas er virkelig sej. allure of the seas betyder fornemmelse af havene. oasis of the seas betyder 

  oase   af havene
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...