Ny movella


0Likes
0Comments
126Views

1. Frygten

Hun sidder i vindueskarmen og kigger ud på regnen.

Det er en mørk dag.

Hun husker det hele, hvordan hun blev væltet om på jorden, om hendes frygt.

Hun har ikke sagt noget.

Hun er bange for at han kommer igen, kommer igen og voldtager hende.

Han kommer igen.

Han kommer igen.

Han kommer igen.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...