Naouar en Rayan

Naouar haat Rayan. Tenminste dat dacht ze. Als hun baas iedereen stuurt op een groepskamp om beter te communiceren beseft ze dat Rayan zo slecht nog niet is. Maar zal deze haat-liefde stand houden, of zal de haat te sterk zijn?

0Likes
0Comments
186Views
AA

2. 1. De druppel

'En nu is het genoeg!' hoor ik meneer Chaarra roepen. Met Rania's haren in mijn handen kijk ik hem aan. shit. 'Meneer, ik weet niet wat hun bezielde. ze vielen ons ineens aan!' roept ze. 'Niks van waar, vuile bitch!' roept Soukaina. 'Ik wil niets meer horen! Mijn kantoor! Jullie allemaal! Nu!' roept hij en loopt weg. Bang lopen we allemaal achter hem aan. 

Als we allemaal aankomen in zijn kantoor vraagt hij aan Samir en mij wat er gebeurt is. We vertellen netjes wat er aan de hand is waarna meneer Chaarraa even begint na te denken. 'Hoelang is deze ruzie al aan de gang tussen west vleugel en noord vleugel?' vraagt hij zuchtend. 'Sinds Soukaina niet meer weet wat loyale vrienden inhouden!' sist Rania. 'Mevrouw Sallah, wees alstublieft duidelijker!' antwoord meneer Chaarraa geiriteerd.

'Het begon allemaal ander half jaar geleden. De dag dat u Naouar uitnodigte voor een solicitatiegesprek...' begint Rania. 'Soukaina kwam haar tegen en begon te kletsen met haar waarna ze close werden en die shit. Ik voelde me genegeerd dus had ik een boobytrap geplaatst in Naouar's kantoor, maar inplaats van Naouar viel Simone op haar bek. Simone dacht dat het Lisa was, dus pakte ze haar terug. Lisa die pakte Simone terug, waarna Naouar een plan bedacht om Lisa terug te pakken, en sinds dien halen we allemaal streken uit met elkaar.  zegt Soukaina. 'Pa, het is duidelijk de schuld van Naouar. Ik denk dat we haar moeten ontslaan omdat ze voor problemen zorgt op de werkvloer.' roept Rayan. 'Komt niks van in. Naouar is een van de beste werknemers die ik heb.' zegt meneer Chaarraa waarna ik mijn tong uitsteek naar Rayan als meneer Chaarraa omdraait. 'Jullie kunnen allemaal terug naar jullie werk. Maar dit was zeker de druppel die de emmer deed overlopen. Ik zal hier zeker werk van maken!' zegt Meneer Chaarraa. 'Papa, waar heb je het over?' vraagt Soukaina. 'Jullie gaan allemaal op therapie. We gaan een weekje weg, en zullen hopelijk samen terug komen als een geheel!' zucht Meneer Chaarraa en laat ons allemaal gaan.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...