Ny movella


0Likes
0Comments
165Views
AA

1. One Direction X-Factor 2010

Jeg kom ind ad døren efter en lang skoledag, min lillesøster, Emma, sad som altid på sit værelse og så tv.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...