to digte - ét hjerte


0Likes
0Comments
285Views
AA

1. jeg elskede dig

jeg elskede dig

og det har jeg gjort lige siden

den dag i parken

hvor du smilede til mig

og jeg elskede dig stadig

den dag i min lejlighed

hvor du råbte og skreg

og jeg elsker dig endnu

selvom du forlod lejligheden den dag

og forlod de to hjerter

blødende på gulvet

også selvom begge hjerter

tilhørte dig

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...