to digte - ét hjerte


0Likes
0Comments
281Views
AA

2. hun elskede digte

hun elskede digte

og at afspejle sig selv i dem

at forstå noget

selvom det ikke stod der lige ud

og hun elskede ham

selvom hun aldrig fik direkte svar

eller hentydninger

han var et levende digt

et mysterium

og selvom hun elskede ham

var han et digt

hun aldrig forstod

et mysterium

hun aldrig fik opklaret

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...