Blanketten.


0Likes
0Comments
507Views
AA

1. Introduktion.

 

 

 

Ensomhed er noget der sker for alle.

Alle oplever det på et eller andet tidspunkt.

Det ligger altid i baghovedet.

Det holder en fast.

Efterlader en tom.

Uden følelser.

Uden andre.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...