Yacht Guy // harry styles //

YACHT GUY // HARRY STYLES


Sangen, den blev ved med at køre inde i hovedet på mig.


Den sang jeg havde hørt på vej op til den lille yacht.


Hvorfor kunne jeg ikke få den melodi ud af hovedet?


Den blev ved med at køre rundt, jeg manglede bare teksten.


På en måde, føltes det som om den hele tiden havde ligget og luret hele lige foran næsen på mig.


Eller... Det havde den måske også?


all right reserved c Mathilde Blume

1Likes
0Comments
164Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...