Digte

Dette er nogle få digte som jeg har skrevet om en dreng jeg er vild med. De beskriver det jeg føler på en vis måde.
Jeg er ikke så god til engelsk så bær lige lidt over med mig. Jeg syndes bare at digte på engelsk beskriver mine følelser mere specifikt.
Jeg håber i gider at læse dem, jeg lægger nogle nye ud en gang i mellem, men det er ikke noget i skal vente på.

0Likes
0Comments
348Views
AA

1. 1. Digt

All I do,

is just because of you.

I love you so much,

but I now I can´t touch.

I love you, 

like the sun like the flower.

I wonna tell you, 

but I don´t have the power.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...