American Soldier

Hvad betyder det at gå i krig, hvis man ikke har sine brødre ved ens side til at kæmpe og dø med en?

Jeg blev inspireret fra filmen "lone survivior" til at skrive.

9Likes
4Comments
1131Views
AA

1. Lige få ord inden

Mit engelsk gramma er ikke til et 12 tal. Så I må meget gerne rette noget, hvis der er noget forkert (:

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...