The Koyal Group Info Mag Review - Sejeste arkaeologiske opdagelser i 2014

Tidligere denne maned, en anden gruppe af forskere i Java, Indonesien, rapporteret i journalen karakter, at de fandt en raekke skrastreger og et "M" -formede zigzag" pa en shell, der er mellem 540.000 og 430.000 ar gamle. De tilskrives de skriver til Homo erectus, en forfader til modern mennesker. I begge tilfaelde er det uklart, hvilken betydning (hvis nogen) "kunst" afholdt, men undersogelser tyder vores menneskelige forfaedre og uddode slaegtninge kunne abstrakt taenkning.

0Likes
1Comments
165Views
AA

1. Sejeste arkaeologiske opdagelser i 2014

Her er 10 af Live Science's foretrukne arkaeologi historier i 2014.


1. En Alexander den Store-aera grav pa Amphipolis
gravemaskiner fundet knaekkede sphinxes, to kvindelige statuer kaldet polykrome karyatider, et bemaerkelsesvaerdigt intakt mosaikgulv og nogle skeletteret materiale, som afventer analyse.


2. Stonehenge's hemmelige monumenter
udjaevning en firearig undersogelse af landskabet omkring Englands Stonehenge, forskere rapporterede, at de havde fundet tegn pa mindst 17 hidtil ukendte neolitiske helligdomme.


3. Et forlis under World Trade Center
i sommeren 2010, arkaeologer i New York opdagede en skole-bus-size forlis i en usandsynligt sted: det sted, hvor World Trade Center.


4. Richard III's vredet ryg, kongeligt kost og stamtrae
isotoper last i Richard's tænder og knogler viste, at kongen spiste ganske godt under sit to ar pa tronen.


5. EN teenager i et "sort hul"
Forskerne fandt ogsa, at DNA fra Naia's stadig lignede moderne indiansk DNA.


6. Syrien via satellit
den lammende politiske situation i Syrien er blevet lidt af en test for satellit-arkaeologi.


7. Jesus' kone?
Bibelske laerde havde vendt deres mistanker om aegtheden af den sakaldte "Evangeliet af Jesus' kone" pa grund af problematiske features, sasom darlige handskrift og grammatiske fejl.


8. Mumien ost
verdens aeldste kendte ost blev fundet i ar, godt gemt vaek pa de organer i 3.800 ar gamle mumier i det nordvestlige Kina Taklamakan orken.


9. King tut's 3,300ars opstilling
forskere laenge har noteret flere uregelmaessigheder af King resturaren's balsamering. Den unge farao blev begravet i overdadige grav i Egypten Valley Kings uden et hjerte, en meget stor maengde sort olier og goolike harpikser anvendes til hans krop.


10. Kunstnere som os?
Undertiden store opdagelser kommer i smaa pakker. Dette ar, to saerskilte undersogelser af sma, enkle etchings tvivler pa, at moderne mennesker er virkelig den eneste Homo arter har skabt kunst.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...