POLAGRAMs

A POLAGRAMs egy olyan könyv ahol az élet minden szituációjában megfordult gondolatokat írja le!

Ha tetszik akkor likeold, kommentelj és legyél a rajongóm ha még nem vagy az!

0Likes
1Comments
317Views
AA

4.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...