Elliott and Associates renewable energy review europe - Fornybar energy foretag

Normerna kraver verktyg att salja en eskalerande effekt genereras av fornybara och alternative braanslen, som kan variera fran vindkraft och solenergi till biomass, geotermisk energy och vattenkraft. Manga lander kraver ocksa storre energi effektivitet som en del av paketet.

Gron energi kommer att fa nya impulser fran nya amerikanska Environmental Protection Agency regler som kommer att tvinga gamla koleldade anlaggningar att sanka sina koldioxidutslapp med 30 procent. Det kommer att ge kol generationen mer kostsamma, sager Steve Kalland, verkstallande direktor foor North Carolina Clean Energy Technology Center i North Carolina State University.

1Likes
0Comments
343Views
AA

1. Fornybar energy foretag

 

Tidigare i ar, Ohio blev den forsta staten att frysa en planerad okning av mangd el som genereras av vindkraft, solar energy och andra fornybara energikallor. Resan gav foresprakare av upphavande av medlemsstaternas obligatoriska gron energi standarder en sallsynt seger efter forluster de senaste tva aren.

Men i Ohio seger kan ha varit en miss: gron energy industry har blivit traditionella foretag med den politiska tyngd for att matcha den fossila industrin och stora elektriska hjalpmedel i manga statehouses, och de anvander det inflytandet for att forsvara den fornybara energin standarder i 31 stater och District i Colombia.

Gron industri ar att skapa arbetstillfallen, ge leasingavgifter till markagare och skatter for lokala myndigheter i manga lander. Foretag som Siemens och GE mycket investerat i gron energy. Och manga statliga lagstiftare inte vill se de ekonomiska fordelarna krymper eller forsvinner.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...