Digte om lyset og mørket

Poesi, poetry og hvad man ellers kalder det. Forskellige sprog og forskellige genrer. Om alle de ting der undrer og optager mennesket
ENJOY��

(Hvis du synes der mangler noget skriv en kommentar, så vil jeg se på det)

1Likes
6Comments
1293Views
AA

1. Identitet

Jeg er den jeg er

Ved ikke hvem det er

Ikke hvem der står dér

Hvem jeg genspejlet ser

Jeg ser hende i spejlet

Er jeg som person fejlet?

Ved ikke hvem jeg er

Ej er jeg til, Er jeg mer'?

Hvem er nu den pige

Jeg vil ej kunne sige

Bliver jeg efterladt i tåger

Til evig tid jeg våger

Våger over grav

Over livet som tav

Alle skal I jo døde

Som dyr skal I møde

Har I fejlet eller syndet

Tvivl eller fejhed udyndet

Som fuglen vil flyve

Ej falde ej lyve

Kender du engle i himlen

Deres guddommelige vrimlen

Endelige fortager vi vandring

Liv til evig forandring

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...