Westward Group climate change - El Nino forhold

Tropiske Stillehavet temperature har overskredet El Nino nivaer for en maned, og den sorlige svingning indeks, som viser utvikling og intensitet av El Nino eller La Nina hendelser, har holdt seg paeller nær grensene for tre maneder.

0Likes
0Comments
98Views
AA

1. Westward Group climate change - El Nino forhold

 

El Nino forhold ser ut til a ha dannet og vil sannsynligvis fortsette over vinteren, i henhold til forecasters i Japan, legge til tegn pa at hendelsen enn kan parch deler av Asia er tilbake.

Overflatetemperaturen i Stillehavet var hoyere enn normalt i nesten alle omrader i november, Japan meteorologiske Agency i en uttalelse pa sin hjemmeside i dag. Modellene antyder at det er en hoy sjanse for at El Nino betingelser vil fortsette i vinter, regjeringen forecaster sa. Den siste El Nino var fra 2009 til 2010.

Vaeret kan pavirke global landbruket markeder som bonder rette med torke eller for mye regn, mens ogsa dempe forekomsten av Atlantic orkaner. Forecasters i Australia og New Zealand varslet sist uke vaeret monster kan snart vaere tilbake. El Nino-som vaeret har allerede blitt sett i Sor-Amerika selv uten en offisiell erklaering av hendelsen, Morgan Stanley sa i en rapport i gar.

“El Nino forhold vises til allerede har dannet i sommer basert pa havet og atmosfaeriske forhold,” den Tokyo-baserte byraet sa. “Men convective aktiviteten naer den internasjonale dateline er slakk og den karakteristiske effekter av El Nino pa atmosfaeren har ikke klart dukket opp.”

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...