Death & Love

Det handler om en pige der hedder Alexia der blev til en vampyr fra 1164. Hun blev forelsket i en dreng Jared men han forlod hende. Hun møder en dreng som hun bare skal lære at kende. Han hedder Michael som ligner Jared på en prik. Men Alexia er ikke en normal vampyr. hun har en ekstra kraft men hvad er det for en kraft? Hun møder hendes værste fjende Klaus som vil have død. Men hvad er klaus og hvorfor vil han have hende død?

1Likes
0Comments
630Views
The author has rated this movella as yellow, meaning it is inappropriate for users under the age of 13.
Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...