⭐️⭐️

✌️

1Likes
0Comments
288Views

1. ⭐️

Det är med natten tankarna kommer, hur mycket någon från förr betydde, vem man var då. Vem man är nu, handens blåa fläckar försvinner i allt det mörka, försöka glömma, försöka ångra. Löften som bryts, tår på tår. Ett leende som står för starkhet, ledsamhet och någonting ingen vill prata om. En lång text med vackra ord, en vän långt lång bort. Stjärnor som lyser över det tankfulla barnet, natten är ung och månen och alla stjärnor är spyvackra. Håkan på vinyl till en flaska rödvin i ett rökigt kök men 80tals matta. Natten är så ung, flickan är flera 100 år. Imorgon börjar en ny dag men ännu kan hon få ha sina tankar ifred, bara få släppa ut allt. Känna sig så djup så djup. Ljuset från dörren är hoppen hon behöver, hoppet om att ingen kommer märka när det blir morgon. Att handen är blå, skosnören snabbt knutna och ögonens speciella klang som munnen inte kan skapa. Ännu är natten ung.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...