Digt-samling

Flere af mine digte. Primært på engelsk.

6Likes
5Comments
1058Views
AA

5. Du kommer aldrig tilbage

Min angst for krig
Saboterer min fred
Jeg burde føle mig fri, 
men jeg bliver stadig ved med
At gå tilbage
Når jeg bør gå frem
Husker hvad du sagde
Tænker natten lang
På hvad ud egentlig sagde
Den nat du gik
Burde føle mig helet,
men det gør jeg ikk'
Og gud, hvor jeg savner dig
Og elsker dig
Men du loved' mig,
aldrig at komme tilbage
Gud, hvor jeg ønsker mig
At  være mig
Sammen med dig, 
Men du kommer aldrig tilbage

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...