Digt-samling

Flere af mine digte. Primært på engelsk.

6Likes
5Comments
1007Views
AA

3. Dansk digt

Jeg er stærk i dag,
jeg kan føle det i kroppen
jeg måtte jo ramme bunden
for at nå toppen

Det er en ny start,
på en helt ny verden
glæden tar' fart
og jeg glemmer smerten

Jeg er taknemmelig i dag, 
for selvom vi er mange
er der lykke at tag' 
og glæden vil os ramme 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...