Digt* vi er her:


1Likes
0Comments
181Views
AA

1. hvorfor mig? hvorfor dig?

hvorfor mig? hvorfor dig?

kommer og går
aldrig alene
forstår mit mindste
lige til det sidste

kysser min verden
lystig af smerte
dejlig er du selv
så kom nu med hjem

fysisk sjældent
men dig du er fælden
smider mig væk
begravet i blæk


brænder af flammen
alene eller sammen
forskellen er tu
ligesom et hus

ønsk dig fremmed
ligeledes gammel
fuld af skam
jeg ser din klang

kærlighed stopper
men du er som lopper
speciel og sjov
som aldrig sov


perfekt som ingen
skinner som vingen
smuk og flabet
inde i skabet

fanget i et huld
mørk og lidt som kuld
ensom men dig
hjælper mig en lej

mosforstår mig let
lidt som en hest
bruger disse ord
min stemme af torn

vælg det eller ej

det går denne vej
er her til det sidste
vil aldrig miste

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...