Fallout

  • by
  • Rating:
  • Published: 20 Nov 2014
  • Updated: 20 Nov 2014
  • Status: Complete

1Likes
0Comments
272Views
AA

1. Forord - preface

Kære Læser

Dette er en historie jeg har skulle skrive til skolen. Det skal lige siges at jeg går på en international skole, så det er derfor den er på engelsk. Opgaven gik ud på at man skulle beskrive hvad man så og hvordan man havde det efter at man vågnede op efter et såkaldt 'Nuclear Fallout'.....

Ville bare lige høre hvad I syntes om det..!

- Clara

 

Dear Reader

This is a story, I had to write for the school. I go to an international school, so that is why it is in English. The task was to describe what you saw and how you felt after waking up after a 'Nuclear Fallout'.....

Just wanted to hear want you think about it..!

- Clara

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...