Ny movella


0Likes
0Comments
135Views

1. De blå fisk

Jeg gik ned i åen og købte fisk. De var blå og solen skinnende gennem dem. Bagefter var der fest og folk sad i træerne med slangebøsser og skød til måls efter stjernerne. Ib ramte en stor en mod nord. Klokken 05.30 gik jeg hjem og sov på min vens værelse.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...