Sandras liv

Sandras liv

0Likes
0Comments
146Views
AA

1. sandras liv

Dansk eller engelsk skriv D for dansk Og E For engelsk

Info om sandras liv

Hej mit navn er Sandra Larsen jeg er 17 år jeg bor sammen med min mor i London vi er flyttet fra Danmark til London så jeg skulle starte på en ny skole der blev jeg meget populær og så fandt jeg ud af jeg går i klasse med selveste one direction!!! OMG TÆNKTE JEG BARE!! Så kom selveste niall goran hen til mig så står vi og snakker lidt sammen så inviter han mig på date så sagde jeg ja så mødtes vi om aftnen på en cafe også spurgte han om vi skulle være kærester jeg sagde så ja og så skulle jeg hurtigt hjem! Hvis i vil have noget af den movellas så skriv mere!

Info on sandra's life

Hello my name is Sandra Larsen I am 17 years I live with my mother in London we have moved from Denmark to London so I had to start at a new school that I became very popular and so I found out I go to class with himself one direction !!! OMG I JUST THOUGHT !! Then came the very niall goran to me as we stand and talk together a bit so he invite me on a date so I said yes so we met in the evening at a cafe also he asked if we should be lovers I then said yes and then I quickly home! If in will have some of the Movellas write more!

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...