1, 2, 3

  • by
  • Rating:
  • Published: 20 Oct 2014
  • Updated: 19 Oct 2014
  • Status: Complete
Et digt, hvor jeg prøver mig frem med at lege lidt med det, der falder mig ind.

0Likes
0Comments
362Views

1. 1, 2, 3 ---

1, 2, 3

---^---v---^---v---

Kan ikke få luft

 

Prøver en gang til

Og så slår det klik. 

Verden vender en omgang

Viser sit pessimistiske smil til de dansende

Der er ikke mere glæde

---------------------

3, 2, 1

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...