Timer i solen

Skrevet til 48 timers dommedag konkurrencen.

Vi var ikke forberedt på det.
Vi var ikke forberedt på hvad solen ville gøre.

Vi kunne kun se til mens dommedag bankede på.

En række oneshots der omhandler den samme begivenhed, dommedag.
Alle fortalt fra forskellige personers synspunkt.

0Likes
0Comments
384Views
AA

1. Prolog:

 

Vi havde ventet øjeblikket i mange år.

Vi vidste det ville komme.

 

Alligevel var vi ikke forberedt.

For det øjeblik kom mange millioner år før vi troede.

 

Det kom idag.

Det kom for få sekunder siden.

Det kom nu.

 

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...