Timer i solen

Skrevet til 48 timers dommedag konkurrencen.

Vi var ikke forberedt på det.
Vi var ikke forberedt på hvad solen ville gøre.

Vi kunne kun se til mens dommedag bankede på.

En række oneshots der omhandler den samme begivenhed, dommedag.
Alle fortalt fra forskellige personers synspunkt.

0Likes
0Comments
373Views
AA

4. Kapitel 3.

* Inspireret af sangen Untouchable af Taylor Swift*

 

I et øjeblik var alt stille.

Så var der kaos.

 

Alle rendte forvirrede rundt, ingen forstod hvad der foregik.

Verden udenfor var blevet rød.

Selv sad jeg stille på min plads, ventede på at nogen fortalte os hvad der foregik.

Mine øjne gled rundt i lokalet, kun en anden sad stadig ned, hende.

De andre elever løb bekymrede rundt eller krammede deres venner, men vi to, vi sad her bare.

 

Hun vender sig forsigtigt rundt, kigger rundt i det næsten tomme lokale, og får øje på mig.

Blidt smiler hun, mens lokalet begynder at blive oplyst af det røde skær.

 

Med et lyder er hvinende lyd, og rektorens stemme lyder.

Han forklarer os, hvad han har fået at vide.

At solen er ved at eksplodere, og at det røde lys er solens sidste stråler.

Han fortæller os det hele med rystende stemme.

 

Jeg kigger på hende, Adana.

Vi forstår begge hvad han lige har sagt.

Han har sagt at vi skal dø.

 

Adana smiler til mig, og gestikulerer mod døren.

Jeg rejser mig, det samme gør hun.

Vi går sammen mod døren, hun griber min hånd.

Jeg holder den forsigtigt i min, mens vi går ud af skolens hovedindgang.

 

Det røde lys bader skolen i et dæmonisk skær.

Adana og jeg går ud foran, vi stiller os der.

Skælvende af frygt, men med hinanden knuget indtil kroppen.

Blidt presser hun sine læber mod mine.

 

Også bliver der helt stille, der bliver helt hvidt.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...