Ny movella


0Likes
0Comments
109Views

1. The crazy love

Jeg havde vundet en konkurrence så jeg kunne møde en af 1D drengene.

Jeg var så nervøs, jeg håbede det blev Niall.

Er den største Niallgirl elsker ham.

Den store dag var i morgen.

Hvem af drengene blev det mon?

Hvad skete der under mødet?

Noget fantastik stort kærlighedfuldt

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...