En grøn plet i himlen

En almindelig dag, som pludselig forandre sig..

1Likes
0Comments
249Views
AA

3. Prikken

3. PRIKKEN

Vi snakkede. Vi snakkede i lang tid. Jeg kiggede op i himlen en gang i mellem. Til sidst begyndte jeg at stirre der oppe mens hun snakkede videre "Lisa" kaldte hun.. "Se. Se dér!" Sagde jeg og pegede op i himlen. En grøn prik kom til syne. Det blev pludselig halv mørkt selv om klokken kun var et. Hun kiggede "hvad er det?!" Spurgte hun. Jeg svarede hende ikke. Prikken kom tættere og tættere på og til sidst kunne man ikke kalde det for en prik. Vi skreg!..

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...