En grøn plet i himlen

En almindelig dag, som pludselig forandre sig..

1Likes
0Comments
245Views
AA

1. Onsdag

1. ONSDAG

Det startede med en helt almindelig morgen, i min seng. Jeg havde en drøm en virkelig god drøm og selvfølgelig blev jeg vækket af min mor, lige i det bedste stykke. Men altså.. Jeg gjorde mig klar og skyndte mig i skole jeg var ret sent på den. Jeg kom lige i sidste minut.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...