En grøn plet i himlen

En almindelig dag, som pludselig forandre sig..

1Likes
0Comments
242Views
AA

2. Alene og mystisk

2. ALENE OG MYSTISK

Jeg skulle til at gå ind af døren, men der var låst. "Hvorfor?" Sagde jeg stille i mig selv. Klokken var 8, og der var hverken elever og lærer nogen steder.. Jeg var bare helt alene. Jeg tog min cykel og cyklede hen til skoven, den mystiske skov som den blev kaldt fordi der var grønne blade på træerne og smukke blomster året rundt men mig og min bedste veninde Josephine synes ikke den var mystisk fordi der var grønt året rundt.

Jeg klatrede op til vores lille træhytte vi selv har bygget, tog min mindebog frem og kiggede op minder fra da jeg var en lille pige. Da jeg havde kigget lidt var klokken halv ni, jeg ringede til Josephine men hun tog den ikke så jeg lagde en besked "Hej Jose, kommer du lige hen.. Ja du ved" jeg stoppede "Hen i skoven" Hviskede jeg. Hun havde hørt min besked og kom hen til hytten. Josephine havde taget en kurv med, med frugt og vand "Hvorfor er der ingen i skole" spurgte hun "Det ved jeg ikke det ret underligt, det jo onsdag!" Sagde jeg.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...