Photography, Music, Life/Fotografie, Hudba, Život

Luke went to the Academy of Photography . He's got a lot of admirers - how else too . But one will be something special. Read this story is not what it seems ;)

Luke přešel na Fotografickou akademii. Má tam hodně obdivovatelek - taky jak jinak. Ale jedna bude něčím výjmečná. Přečtěte si tento příběh, není takový, jaký se zdá ;)

1Likes
0Comments
285Views
AA

1. Seznámení/Meeting

První školní den. Luke vejde sebejistě do třídy a sedne si do poslední lavice. Ostatní si také nějak posedají, dívky - jakmile si ho všimnou začnou omdlévat, běží k němu, žádají ho o podpis, o fotku a pořád dokola opakují, že tomu nemohou uvěřit. Do třídy vejde také dívka s nízkým culíkem, brýlemi a svazkem knih vyčuhujícího z batohu. Udiveně se podívá modrýma očima na houf holek kolem Luka, potřese hlavou a sedne si do třetí lavice. Dívka se jmenuje Emma a snad jako každá holka ví, kdo Luke je. Nikdy nechápala ty rozjařené fanynky, které běží za autem svých idolů a rázně jim bouchat a klepat na okna. Luke všiml její reakce, přestože byl zaneprázdněný focením selfíček s fanynkami. Pousmál se nad tím.

  Hned jak začala hodina, houf dívek se rozpustil, ale i přesto na Luka v hodině pokukovaly. Luke se to snažil oplácet letmými úsměvy či zamáváním. Jejich třídní učitel se celou hodinu udiveně koukal na všechny ty úsměvy, mírné mdloby, otáčení a pochechtávání přítomných studentek. Nechápal, o co tu jde - nevěděl nic o současné hudbě ani o Janoskians. Podobně se tvářili i někteří kluci, kteří také neměli o ničem ponětí. Emma si dívek také všimla, ale ignorovala je a soustředila se na studium.

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...