Samensmeltend

We zitten in eclipse, edward is teruggekomen naar Bella en ze hebben weer een relatie. Jacob, is woedend, zijn perecte wereld samen met Bella was zo dichtbij en is verwoest. Uit haat verlaat Jacob Forks. samen met de ander weerwolven. Bella is zo verdrietig dat ze naar he bos gaat en nooit meer terug wilt komen. Zonder dat edward het weet. Als ze in het bos is, en huilend op nat mos ligt, ziet ze twee ogen haar aankijken achter de bosjes ter hoogte van een paard.

Wat zal er met Bella gebeuren? Zal ze doodgaan? Of is het gedaante juist vriendelijk? En hoe zal het verhaal verder gaan?? Het is een spannend verhaal vol liefde, actie en drama!

0Likes
0Comments
225Views

1. Proloog

Jacob is weg/Proloog

Jacob. Hij paste als een ring om mijn vinger, altijd samen, beste vrienden. Hij was er voor me toen Edward weg was. Ik twijfelde geen seconde, ik vertrouwde hem. Ik kon op hem rekenen, samen lachen, samen huilen. 

Hij had verteld dat hij verlieft op me was, dat viel zwaar op m'n maag. Ja, ik hield van hem, wilde hem. Mar als een vriend, niks meer, niks minder.

Niks kon onze band losrukken, toch? Zo dacht ik áltijd. Tot op een zekere dag...

Edward was terug.

 

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...