King Baldwin IV

DIT VERHAAL IS GEBASEERD OP EEN WAAR GEBEURD VERHAAL. Regeren over een koningkrijk is niet makkelijk, zeker als we over Jeruzalem praten. Als er een koningkrijk is, is er ook een koning. Deze koning is erg belangrijk, hij heerst over 3 geloven, het christendom, De Joden, en de Moslims. Hij moet ze allenmaal in banen zien te leiden. Oorlogen winnen, en je zuster in bedwang houden om niet te trouwen met een man die alleen maar bloedbaden wil. En dit allenmaal als je in 1180 na.Chr Leeft. Deze koning moet dit allenmaal doen terwijl hij een Leper is. Hij draagt een silver masker, en handschoenen, Waarom? Dat kan je allenmaal lezen! Het is een lang Mooi verhaal. De waarheid van een koning die leide aan een vreselijke ziekte. Met een beetje Fantasie, en romantiek, Maar nog steeds heeft deze koning echt geleeft!

0Likes
2Comments
315Views
AA

2. Godfrey

Baldwin POV:

"Alstublieft mijn heer." Ik draaide me om en staarde naar het eten dat ze op de lange tafel legde. Zwijn? "Kan je wat anders pakken? dat zou ik erg fijn vinden." zei ik terwijl ik dichterbij kwam. "Maar... " Ze pakte het eten en liep de grote kamer uit. Mijn rug was stijf geworden van al dat zitten. Ik keek hoe ver ik was en zuchtte. "Nog maar 4 briefen."

Ik hoorde iemand binnen komen, met grote stappen, maar je hoorde dat hij mank liep. Dat kon maar één iemand zijn, "Ik zag je bediende weer terug lopen met het zwijn, waarom? Je hebt energie nodig.." zei Terberias toen hij dichterbij was gaan staan, en zijn stem zwierf weg. Ik stond op, en hij gaf me een hand om te helpen. Ik keek hem met rustige ogen, maar toch gefrustreerd aan. "Tijden veranderen." Terberias knikte en ging naast me op een stoel zitten. "Ik weet zeker dat het ook een andere betekenis had." Zei ik op een vraagende ondertoon. Terberias zuchtte diep en wachtte even. "Godfrey is overleden toen hij naar zijn zoon ging zoeken, zijn zoon leeft nog Balian." Toen stond hij op en liep hij weg. Terberias stopte en draaide zich om. "Wel erg ongelegen. Oh, en uw zuster wilt u spreken." Ik zag hoe hij weg loopte. Godfrey dood? Hij was een vader voor me, ook dit nog. En met Sibylla praten, dit gesprek kon leuk worden.

ik liep de gang door naar de deur die bewaakt werd. Ik knikte en ze gingen open. Sibyllas kamer was vlak bij de mijne. Dat had ik met een reden gedaan, sinds Guy in de familie was gekomen omdat moeder hem had uitgekozen was ze met mijn zuster getrouwd. Ik had geweigerd, maar mijn moeders wil was wet.

Er stonden wachters voor haar deur, die werd verlicht door fakkels in de gang met planten. "Vertel mijn zuster dat ik er ben voor het gesprek die ze wilde voeren." één van de wachters buigde diep en liep naar binnen. Ik hoorde hier en daar een woord vallen. Toen stak sibyllas hoofd de deur uit met een glimlach. "Kom binnen broer."

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...