Closer | Harry Styles || (CS)

"I like standing in middle of road, and jump to the side at the last minute so I don't get hit. Each day I let the cars get closer and closer. One day I don't think I'll move at all."

14Likes
17Comments
910Views
AA

3. 1

 

English

 

Harry's P.O.V

 

I jumped into the car while I balanced my phone between my ear and my shoulder. I turned the key. "Yeah I'm on way, chill alright?" I said into the phone, as Niall not always catch the things i say at first. 

"Just hurry up!" He replied and hung up. I rolled my eyes and threw the phone on the passenger seat. I revved up the engine and began to drive away from my new villa, and out on California's long roads. 

I turned up the air conditioning and music when I got to the long, hot and completely empty road. It felt as if I owned this road. Cause' I have never seen any other drive here. Which is strange since I live in LA and one would think there was anyone was going the wrong way on to this road. But no. I'm not complainan cause' fans don't where i live at. Yet. 

"I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed." I sang along when Drunk by Ed came on. I drummed on the steering wheel with my finger and was finally out on the right path. Some cars drove by with strange looks. Either because I'm Harry Styles, or mabye it's because i can party like it's nobody's business. 

I swung my head to the music. 
I accidently honked as i started to drum with my hands, and scared myself. I quickly aligned straight up and saw someone standing on the road. 

A girl? 

She just stood there. She looked at me and could clearly see I was comming. But wasn't moving out of the way. I threw my foot hard on the break and turned to the side of the road. The girl kept her eyes on me when I get out. 

"HELLO!?" I said and walked towards her. 

She looked down. 

"What the f are you doing, standing in the middle of the road like that?!" I asked loudly. 

The girl did not answer, actually, she began to walk away from me. Fast. 

"Hey wait!" I shouted and started running toward her. I got on to the side of her and then in front of her. I held her still by her arm. But she tore away from me. Her dirty brown hair fell over her thin face as she looked up. "Huh?" 

She breathe out hard. In irritation? "What's it to you?" She asked and swug her hair out of the way. 

"Umm, the fact that i've could've runned you over." I answered her. She looked down again. "How long have you been going out here?" I asked her. 

She spat to the side. "Two days." She replied, looking down at her boots. 

"Two days!? Without supplies? Without water?" I asked surprised. She nodded. "That dangerous." Did I ask. 

"Oh yea, but it's not dangerous two stand in the middle of the road?" She asked sarcastically, which cracked a smile on my lips when I realized how stupid I actually sounded. 

"Well are you homeless or something?" 

"WHAT NO!" She cried, I quickly threw my hands up in defense. 

"Then why have you been out here- No wait, you know what? Let's drive you home!" I clapped my hands. 

"No!" She said quickly. And began to walk again. 

"But which way is it? If it's this way, then I can drive you." I suggested. She stopped. 

"Why?" She asked. 

"Why wha-" 

"Why would YOU help ME? You're Harry so-cliché Styles." She said. 

"Because you seem like the very nice person. Plus I wanna know why you were standing on the road." I replied honestly. She sighed and went the other way. I stood still. She walked toward my car and jumped into. 

"Well are you coming?" She asked with her head out of the window. 

Wait. What did you just do Harry?

 

 

 

 

Dansk

Harry's Synsvinkel

 

 

Jeg hopper ind bil, mens jeg balanceret min mobil mellem mit øre og min skulder. Jeg drejede på nøglen. "Yeah I'm on way, chill alright?" Sagde jeg ind i mobilen, da Niall ikke altid fanger tingende første gang.

 

"Just hurry up!" Svarede han igen og lagde på. Jeg rullede med øjnene og smid mobilen i passagersædet. Jeg gassede op motoren og begyndte at køre væk fra min nye villa, og ud på Californien's lang veje.

 

Jeg tændte op for airconditionen og musikken da jeg var kommet til de lang, varme og helt tomme veje. Det føltes som om jeg ejet denne her vej. Jeg har nemlig aldrig set andre køre. Hvilket er sært da jeg bor i LA og man ville tro der var nogen der var kørt forkert denne vej. Men nej. Jeg klagere ikke for ingen fans ved det. Endnu.

 

"I wanna be drunk when I wake up. On the right side, of the wrong bed." Sang jeg med da Drunk af Ed kom på. Jeg trommede på rattet med mine fingerspiser og var endelig ud på rigtige vej. Nogen biler kørte forbi med sære blikke. Enten fordi jeg er Harry Styles, eller også er det fordi jeg fester, med en ret stille sang, for mig selv.

 

Jeg svag lidt med hovedet og trommede videre på rattet, nu med hele hånd.

Jeg dyttet let på hornet ved et uheld, og forskrækkede mig selv. Jeg rettede hurtigt lige op og så nogen stå på vejen.

 

En pige?

 

Hun stod bare der. Hun kiggede på mig og kunne tydeligt se jeg kom. Men rykkede sig ikke. Jeg slog foden hårdt på bremsen og noget at dreje ind til siden. Pigen holdte øjnene på mig, da jeg stig ud.

 

"HELLO!?" Sagde jeg og gik hen imod hende.

 

Hun så ned.

 

"What the f are you doing, standing in the middle of the road like that?!" Spurgte jeg højlydt.

 

Pigen svarede ikke, faktisk begyndte hun at gå fra mig. I et hurtigt tempo.

 

"Hey wait!" Råbte jeg og begyndte at løbe mod hende. Jeg noget hen på siden af hende og så foran hende. Jeg holdte hende stille ved tag hende i armen. Men hun rev sig fra mig. Hendes beskidte brune hår faldt ned over hendes tynde ansigt, da hun så op. "Huh?"

 

Hun træk vejret hårdt ud. I irritation? "What is it to you?" Spurgte hun og svag let håret væk.

 

"Umm, the fact that i've could've runned you over." Svarede jeg hende. Hun så ned igen. "How long have you been going out here?" Spurgte jeg hende.

 

Hun spyttede til siden. "Two days." Svarede hun og rettede sin fod ned hendes støvle.

 

"Two days!? Without supplies? Without water?" Spurgte jeg overrasket. Hun nikkede. "That dangerous." Sagde jeg stille.

 

"Oh yea, but it's not dangerous to stand in the road?" Spurgte hun sarkastisk, hvilket krak et smil på min læbe da, jeg indså hvor dum jeg endelig lyd.

 

"Well are homeless or something?"

 

"WHAT NO!" Råbte hun og jeg smed hurtigt hænderne op i forsvar.

 

"Then why have you been out her- wait no, you know what? Let's drive you home then!" Klappede jeg i hænderne.

 

"No!" Sagde hun hurtigt. Og begyndte at gå igen.

 

"But which way is it? If it's this way, then I can drive you." Forslog jeg. Hun stoppede op.

 

"Why?" Spurgte hun.

 

"Why wha-"

 

"Why would YOU help ME? You're Harry so-cliché Styles." Sagde hun.

 

"Because you seem like at very nice person. Plus I wanna know why you were standing on the road." Svarede jeg ærligt. Hun sukkede og gik den anden vej. Jeg stod stille. Hun gik hen mod min bil hoppede ind.

 

"Well are you coming?" Spurgte hun med hovedet ude af vinduet.

 

Vent. Hvad har du lige gjordt Harry?

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...