To the rescue

Sofie er en pige på 19 år, hun bor i Odense sammen med hendes bedste veninde Katrine. Hun kender godt One Direction, men synes ikke så godt om dem. De er selvfølgelig pæne og har nogle gode sange, men hun mener de kun tænker på penge, piger, alkohol og fester. Vil en tur til London ændre hendes syn på dem??

0Likes
0Comments
274Views

1. Nyt kapitel

Join MovellasFind out what all the buzz is about. Join now to start sharing your creativity and passion
Loading ...